Kategorier
Insikt

100% av jobbet = 70% + 50%  • Hur mycket av jobbet är klart?
  • 70%
  • Ok, så då är det 50% kvar?