“Ansvar – att svara an mot något – bygger på förmågan att ‘komma tillbaka’ till sig själv som den som utför handlingen.”

(Christer Ackerman)