Kategorier
Insikt

”Ansvar – att svara an mot något – bygger på förmågan att ’komma tillbaka’ till sig själv som den som utför handlingen.”(Christer Ackerman)