Ansvarsbägaren

Nu har jag skrivit ihop tankarna kring att ge och att ta ansvar.

Annat intressant att följa är händelseutvecklingen kring Nordic Ace. Även Nikke Lindqvist skriver om Nordic Ace.