Kategorier
Insikt

AnsvarsbägarenAnteckningar.

Ansvarstagande I tre nivåer

  • ta ansvar för de uppgifter man tilldelas inom sitt ansvarsområde (allt annat säger man att ”det är inte mitt ansvar”)
  • ta ansvar självständigt för uppgifter inom sitt ansvarsområde, letar upp uppgifter (hänvisar fortfarande ofta till att daler inte ligger inom ”mitt område, min befattning”)
  • ta ansvar för lite mer än sitt tilldelade ansvar och befogenhet. Går lite över sitt mandat.

Inte kulturellt

Enda sättet att utvecklas karriärmässigt

Fyll den bägare du fått. Låt det droppa över, men inte svämma över.
Chef: ge en lite större bägare än personen tagit hittills. Något att växa I.