Kategorier
Insikt

Att få befogenhetJag har lärt mig att uppnå saker tillsammans med andra.
Det har stegvis lett mig till befogenheten att kunna besluta själv.