Att undvika om man vill komma framåt på jobbet

  • “Det ingår inte i mina arbetsuppgifter.”
  • “Det får nån annan göra.”