Bättre leva i vissheten om att det är publikt. Än i illusionen av att det är hemligt.

Bättre leva i vissheten om att det är publikt. Än i illusionen av att det är hemligt.