Kategorier
Insikt

Borde vs. vill”Jag borde det. Eller vänta, jag vill ju inte, varför borde jag?”