Kategorier
Insikt

Nu är granskning av LinkedIn profil lanserad https…

Nu är granskning av LinkedIn-profil lanserad hos Cruited!

Kategorier
Insikt

Jag ser hellre täta ägare än täta företag…

”Jag ser hellre täta ägare än täta företag, framförallt när det gäller konsultverksamhet. Bättre ta ut det man kan än spara i bolaget.”

Kategorier
Insikt

VQ Forum

Realtidsbloggat från VQ Forum. VQ Forum är en årlig konferens om strategiska frågor och trender på juristmarknaden. Det är Konferensen med stort K för alla som är intresserade av juristbranschens framtid och som vågar tänka nytt. Rubrikerna från konferensen i år: Cross-selling legal services – Martin Salomon; Legal Market Trend Analysis – Chris Bull; The More for Less Challenge – Charles Christian; The New Normal – Susan Hackett

Kategorier
Insikt

Intressant koncept http mofe se

Intressant koncept https://mofe.se :)

Kategorier
Insikt

Bill Cosby once said I don’t know…

Bill Cosby once said, ”I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.”

Kategorier
Insikt

Fear stimulates my imagination /Don Draper, MadMen

Kategorier
Insikt

Det enda bestämda man har är sig själv

Kategorier
Insikt

*Handlingsförlamad av idéöverskott*

*Handlingsförlamad av idéöverskott*

Kategorier
Insikt

Oinspirerad, tom, splittrad

Kategorier
Insikt

Bill Cosby once said “I don’t know the…

Bill Cosby once said, “I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.”

Kategorier
Insikt

Och samtidigt passa på att sluta avsluta var och varannan mening med en smiley

Kategorier
Insikt

Vill sluta säga att jag måste det ena och det andra hela tiden

Kategorier
Insikt

Funderar på vad jag ska göra med denna…

Funderar på vad jag ska göra med denna blogg…

Kategorier
Insikt

Kod är som små barn ett livslångt…

”Kod är som små barn, ett livslångt åtagande.”

Kategorier
Insikt

Internet är en möjlighet till ökad mångfald och…

Internet är en möjlighet till ökad mångfald och nyskapande. Inte ett hot mot kulturen.
Internet är en möjlighet till Ökad delaktighet i produktionen av information och ökad spridning av kultur. Det är inte ett hot mot demokratin.
Självklart ska man kunna ta betalt för det man skapar, men på nya sätt som passar den nya tekniken och som inte medför ökade regleringar eller hot mot integriteten.

Kategorier
Insikt

Fastpris och detaljspecar är att försöka köpa sig fri från sitt ansvar som beställare

Kategorier
Insikt

Funderar på skillnaderna mellan att vara egen konsult…

Funderar på skillnaderna mellan att vara egen konsult, entreprenör med vision att växa, anställd vd respektive anställd konsult. Hur skiljer sig rollerna åt?

Kategorier
Insikt

Gör det som är kul. Fastna inte i rutiner, administration och sånt som inte funkar. Ta bort hindren direkt.

Var chef.

Kategorier
Insikt

”I don’t know the secret to success, but I do know that the secret to failure is trying to please everybody.” –Bill Cosby

Kategorier
Insikt

Detaljstyrning

Detalj, mål, värdering
Situationsanpassat ledarskap

Delaktighet
Medarbetaren skapar sin chef

Bygga upp ny roll

Delegera uppgift vs. ansvar