Kategorier
Insikt

Cialdinis missade princip?Funderar på om drivkraften att synas/utmärka sig ryms i någon av Cialdinis sex principer eller om det är en sjunde, minst lika viktig?