Kategorier
Insikt

DelegeraMåste hitta nåt tydligare sätt att följa upp större delegerade uppgifter/projekt.

Och hur jag kan följa upp det utan att det blir en belastning.