Kategorier
Insikt

Det här är väldigt bra! Påminner mig själv om att läsa igen och igen.Samarbete förutsätter handlingskraftEtt svar på ”Det här är väldigt bra! Påminner mig själv om att läsa igen och igen.”

”Nu bestämmer vi att göra så här” eller ”Nu sätter vi punkt, beslutar så här och går vidare”. Och när beslutet är fattat så efterföljs det, av alla, oavsett tidigare åsikt. Annars är det inte ett samarbete. Samarbete är inte detsamma som obeslutsamhet. Samarbete är inte detsamma som att inte följa fattade beslut. Och diskussioner som inte leder framåt är ett hinder mot samarbete.

Stängt för kommentering.