Det här är väldigt bra! Påminner mig själv om att läsa igen och igen.

Samarbete förutsätter handlingskraft