Kategorier
Insikt

Detaljstyrning

Detalj, mål, värdering
Situationsanpassat ledarskap

Delaktighet
Medarbetaren skapar sin chef

Bygga upp ny roll

Delegera uppgift vs. ansvar