Kategorier
Insikt

Diskutera!

Allt är öppet att diskutera. Men diskussionen i sig förändrar inte gällande beslut. Det är bara nya beslut som kan göra det, och de finns det former för hur vi fattar.