Kategorier
Insikt

Fastpris och detaljspecar är att försöka köpa sig fri från sitt ansvar som beställare