Kategorier
Insikt

Frustrerande som medarbetare…Väldigt frustrerande att inte få besked; är ett beslut fattat eller inte. Man har svårt att förhålla sig till det.
När en fråga lyfts bort, ”det måste diskuteras i ledningen”