Funderar på skillnaderna mellan att vara egen konsult, entreprenör med vision att växa, anställd vd respektive anställd konsult. Hur skiljer sig rollerna åt?