Kategorier
Insikt

Funderar på skillnaderna mellan att vara egen konsult…

Funderar på skillnaderna mellan att vara egen konsult, entreprenör med vision att växa, anställd vd respektive anställd konsult. Hur skiljer sig rollerna åt?