Kategorier
Insikt

Internet är en möjlighet till ökad mångfald och…

Internet är en möjlighet till ökad mångfald och nyskapande. Inte ett hot mot kulturen.
Internet är en möjlighet till Ökad delaktighet i produktionen av information och ökad spridning av kultur. Det är inte ett hot mot demokratin.
Självklart ska man kunna ta betalt för det man skapar, men på nya sätt som passar den nya tekniken och som inte medför ökade regleringar eller hot mot integriteten.