Kategorier
Insikt

”Jag håller med” vs. ”du har en poäng”Jag håller med = åtföljs av åtgärd
Du har en poäng =