Jag vill, tycker, tror

Jag vill
Jag tycker
Jag tror
Min vision
Mina värderingar
Vår kultur
Vi ska

Metoder:
“Min magkänsla just nu…”
Notera varje tillfälle av “får kolla på det, vet inte, återkommer…” (eller inte säger nånting alls)