Kategorier
Insikt

Känsliga frågor…

Mest känsliga beslut…. allt som rör titlar, pengar, eller kan vara en statusfaktor. Kräver alltid personliga samtal och mycket stor delaktighet.