Kategorier
Insikt

Kod är som små barn ett livslångt…

”Kod är som små barn, ett livslångt åtagande.”