Kategorier
Insikt

Kulturen jag vill skapa

Gått igenom gamla inlägg. Konstaterar följande.

Kulturen jag vill skapa:
1. Öppenhet, deltagande, ifrågasättande…
2. Handling, förändring, införande…
3. Respekt, lyssnande, olika perspektiv…