Lågengagemangsvaror?

Skriva något om lågengagemangsvaror? Utmaningarna?