Kategorier
Insikt

Man måste göra sina upplevelser till erfarenheter. Om man förnekar något måste man veta varför man gör det, annars är det inte bra att förneka. (Martin H)