Mitt arbetsområde är att få saker att hända

Inte juridik. Inte marknad. Inte HR. Inte ekonomi.

Däremot:
Få saker att hända.

Då bör även intro till nyanställda fokusera på det. Öppenhet, hur beslut fattas, ta med andra, respektera kompetenser, välgrundade underlag…