Kategorier
Insikt

Modiga samtal

Vad vill jag egentligen uppnå? För mig? För dem? För relationen?

Identifiera saker som kan förändras för att förändra situationen.

Skapa förståelse och motivation för hur det är.

När och var ska jag ta den här diskussionen?

Vid utvecklingssamtalet. Därefter måste jag följa upp vid ytterligare samtal.

Hur ska jag bete mig för att nå målet?

Lugn och förstående. Lyssna in noga.

Inled med frågor för att förstå.

Berätta din syn på saken. Det här händer (så objektivt som det går)

Jag har märkt några gånger då du sagt att ”x”, ”y”, ”z”.

Så här känner jag för det

Jag känner hur jag blir irriterad, tycker inte det är en bra attityd.

Det här är konsekvensen

Det gör att andra känner att du inte tar ansvar för läget, att du ställer dig utanför vad som händer trots att du faktiskt är en del av det. Det skapar också intrycket av att du använder en härskarteknik, för att få andra att tycka som du tycker använder du ett känslomässigt spel snarare än att fortsätta föra diskussionen rationellt. Resultatet blir lidande.

Lyssna (på riktigt) på deras sida. Vad händer enligt dem?

Vad känner de för det?

Vad tänker de om konsekvenserna?

 

(Noterat från https://www.lacinai.se/tips/nar-samtal-ar-modiga-del-1/)