Kategorier
Insikt

När nån inte gör det man tror att de ska…Så beror det nog ofta (alltid?) på att de själva inte ser värdet med det.

Egennyttan vs. Allmännyttan igen?