Kategorier
Insikt

När resten av branschen försöker ta sig från 1972 till 1974 så är vi i tjugohundratal.