Kategorier
Insikt

Övningar…”Jag vill att”
”Jag tycker att”
”Så här vill jag att vi gör”
”Jag har bestämt att”