På (ledningsgrupps)möten lämnar vi andra tankar utanför

Här och nu.