Processen är 80% och resultatet 20% i ett bra beslut!

Varför är den allmänna uppfattningen tvärtom?