Kategorier
Insikt

Det som inte fungerar i praktiken är bättre att ta bort, annars skapas en kultur där det är ok att låta saker vara ogjorda.