Kategorier
Insikt

Utvecklingsprio

1. Tydlighet: JAG, vill, tycker, tror; vision, värderingar, kultur.
2. Alltid ta konflikt direkt (finns undantag?) Mejl, telefon, samtal. Tekniker: Be att få återkomma, inte lösa själv = ok att hänvisa, säg spontan känsla, tydlig (bottna i värdegrund?), avslutsteknik, fokus på ”vad kan jag hjälpa till med”
3. Hälsa. Sova, träna, äta. Må bra.
4. Går något annat förlorat med detta?

Kategorier
Insikt

Det här är väldigt bra! Påminner mig själv om att läsa igen och igen.

Samarbete förutsätter handlingskraft

Kategorier
Insikt

Vill bli bättre på att prata om drömmar, ideal, visioner, tro…

”I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word.”

Martin Luther King, Jr.

Kategorier
Insikt

Våga besluta och stå för det

Sluta ursäkta sig, förklara sig
Sluta gömma sig bakom dokument

Kategorier
Insikt

Vad jag lärt mig om kombinationen TYDLIGHET och ÖPPENHET (tydlig öppenhet? öppen tydlighet?)

Work in Progress. 

Beslutsprocess för att inte glömma steg. Skriv ”formel” utifrån detta (tänk SMART).

”Listening, however, only goes so far, particularly when the many voices do not agree. At some point leaders need to declare their intentions, even if not everyone will be happy. For this reason today’s leaders often hesitate to do what they think is right.”

 1. (Berätta? om vad som ligger uppe för beslut)
 2. Lyssna (på alla synpunkter och idéer)
 3. Besluta
  • Jämlikt?
  • Etiskt?
  • Strategy Aligned?
 4. Delegera (till någon, ibland sig själv)
 5. Följ upp (10 veckor för att skapa ett beteende – det som inte mäts blir inte gjort)
 6. Utvärdera (har det gjorts, vad var effekten och vilka nya beslut behöver fattas?)

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making

https://www.noop.nl/2011/03/delegation-poker-game-description.html

Eget beteende. Utöver ovanstående.

 • Agera direkt vid avvikelser. Feedback och feedforward. Lyssna till försvaret.
 • Robert Cialdini’s observation that in order to build trust rapidly, you can actually invent specific deadlines – ”I’ll get that to you no later than Tuesday at 5pm” – so you build a pattern of fulfilling promises. It’s incredibly powerful when people know they can rely on what you say.

 

 

 

Kategorier
Insikt

Öppna aldrig på ett sätt som uppfattas som kritik

Kategorier
Insikt

Övningar…

”Jag vill att”
”Jag tycker att”
”Så här vill jag att vi gör”
”Jag har bestämt att”

Kategorier
Insikt

Mängden mejl i inkorgen

Orsaker:

 • Jag är inte tillräckligt bra på att avklara dem (vissa mejl) direkt när de kommer.
 • Jag har inte delegerat ansvaret tillräckligt tydligt, så för många punkter kommer till mig för avgörande.
 • Jag har inte hittat rätt struktur på inkorgen än, tex sånt som bara ska läsas, sånt som måste tas på telefon, sånt som måste tas i möte etc. behöver skiljas åt.
 • vad mer?

Åtgärder:

Kategorier
Insikt

Värderingar

Lena Ahlström lyfter fram att förvånansvärt få chefer kan nämna sina fem viktigaste värderingar.

Hm. Tål att fundera på.

 • Människans förmåga att åstadkomma vad hon vill.
 • Förståelse
 • Passion.

Är det här ens värderingar?