Kategorier
Insikt

Vill bli bättre på att prata om drömmar, ideal, visioner, tro…

”I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word.”

Martin Luther King, Jr.

Kategorier
Insikt

Kulturen jag vill skapa

Gått igenom gamla inlägg. Konstaterar följande.

Kulturen jag vill skapa:
1. Öppenhet, deltagande, ifrågasättande…
2. Handling, förändring, införande…
3. Respekt, lyssnande, olika perspektiv…

Kategorier
Insikt

Diskutera!

Allt är öppet att diskutera. Men diskussionen i sig förändrar inte gällande beslut. Det är bara nya beslut som kan göra det, och de finns det former för hur vi fattar.

Kategorier
Insikt

På (ledningsgrupps)möten lämnar vi andra tankar utanför

Här och nu.

Kategorier
Insikt

Om du inte tycker att du är en del av lösningen så har du alldeles för dåligt självförtroende

Är du en del av lösningen? Jag är alltid en del av lösning. Vissa kanske tycker att det låter pretentiöst. Men om du inte tycker att du är en del av lösningen så har du alldeles för dåligt självförtroende!

Kategorier
Insikt

Vill bli bättre på att förklara vad som krävs för beslut

Jag måste VILL bli bättre på att förklara för medarbetare vad jag behöver för att kunna fatta ett beslut. När man har svårt att fatta ett beslut beror det på att man saknar information. Alla beslut kan inte fattas med fullgod information. Men man måste som ledare kunna definiera och förklara för sina medarbetare vad man behöver för minsta underlag för att kunna fatta ett beslut.

Kategorier
Insikt

Lek allvarligt och arbeta lekfullt!

Kategorier
Insikt

The flipside of no blame is no excuses (John Shook)

The flipside of no blame is no excuses (John Shook)

Kategorier
Insikt

Frustrerande som medarbetare…

Väldigt frustrerande att inte få besked; är ett beslut fattat eller inte. Man har svårt att förhålla sig till det.
När en fråga lyfts bort, ”det måste diskuteras i ledningen”

Kategorier
Insikt

Är det ett lönekriterium att äta och att sova ordentligt?

”Synd att jag inte är din chef… i så fall hade det ingått i dina lönekriterier att äta och att sova ordentligt :p”

Kategorier
Insikt

Pragmatiska prioriteringar

Foldrar till våra paketerbjudanden är viktigare än väggen med foton på alla anställda. Båda har ungefär samma deadline. Men att sätta upp tavellisterna för foton kommer att skapa engagemanget från de andra som måste vara med för att fotona ska komma upp. Alltså bättre att prioritera det först så det börjar rulla på.

Kategorier
Insikt

Att undvika om man vill komma framåt på jobbet

  • ”Det ingår inte i mina arbetsuppgifter.”
  • ”Det får nån annan göra.”
Kategorier
Insikt

Att få befogenhet

Jag har lärt mig att uppnå saker tillsammans med andra.
Det har stegvis lett mig till befogenheten att kunna besluta själv.

Kategorier
Insikt

Processen är 80% och resultatet 20% i ett bra beslut!

Varför är den allmänna uppfattningen tvärtom?