Kategorier
Insikt

Mitt arbetsområde är att få saker att hända

Inte juridik. Inte marknad. Inte HR. Inte ekonomi.

Däremot:
Få saker att hända.

Då bör även intro till nyanställda fokusera på det. Öppenhet, hur beslut fattas, ta med andra, respektera kompetenser, välgrundade underlag…

Kategorier
Insikt

Noterar ett citat om mig själv…

”Det är helt klart en av Eriks starkaste sidor som ledare, han får människor i sin närhet att växa med uppdraget.”