Kategorier
Insikt

Mitt arbetsområde är att få saker att hända

Inte juridik. Inte marknad. Inte HR. Inte ekonomi.

Däremot:
Få saker att hända.

Då bör även intro till nyanställda fokusera på det. Öppenhet, hur beslut fattas, ta med andra, respektera kompetenser, välgrundade underlag…

Kategorier
Insikt

Removing ineffiencies. Since 1980.

Kategorier
Insikt

Definiera vad du gör i tre ord.

Make Things Change.

(Eller möjligen Make Things Happen?)

In Three Words – What You Do