Kategorier
Insikt

Motivation

Motivation
=
förväntat resultat
x
incitamentets värde för dig

(dvs hur mycket du tror på att uppnå resultatet och hur mycket det är värt för dig)

(Framfot)