Kategorier
Insikt

Vad jag lärt mig om kombinationen TYDLIGHET och ÖPPENHET (tydlig öppenhet? öppen tydlighet?)

Work in Progress. 

Beslutsprocess för att inte glömma steg. Skriv ”formel” utifrån detta (tänk SMART).

”Listening, however, only goes so far, particularly when the many voices do not agree. At some point leaders need to declare their intentions, even if not everyone will be happy. For this reason today’s leaders often hesitate to do what they think is right.”

 1. (Berätta? om vad som ligger uppe för beslut)
 2. Lyssna (på alla synpunkter och idéer)
 3. Besluta
  • Jämlikt?
  • Etiskt?
  • Strategy Aligned?
 4. Delegera (till någon, ibland sig själv)
 5. Följ upp (10 veckor för att skapa ett beteende – det som inte mäts blir inte gjort)
 6. Utvärdera (har det gjorts, vad var effekten och vilka nya beslut behöver fattas?)

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making

https://www.noop.nl/2011/03/delegation-poker-game-description.html

Eget beteende. Utöver ovanstående.

 • Agera direkt vid avvikelser. Feedback och feedforward. Lyssna till försvaret.
 • Robert Cialdini’s observation that in order to build trust rapidly, you can actually invent specific deadlines – ”I’ll get that to you no later than Tuesday at 5pm” – so you build a pattern of fulfilling promises. It’s incredibly powerful when people know they can rely on what you say.

 

 

 

Kategorier
Insikt

Förankring handlar bara om att man vill ha…

Förankring handlar bara om att man vill ha någon annan att skylla på enligt företagsledaren Björn Wahlroos. Är det verkligen så?