Kategorier
Insikt

Jag vill, tycker, tror

Jag vill
Jag tycker
Jag tror
Min vision
Mina värderingar
Vår kultur
Vi ska

Metoder:
”Min magkänsla just nu…”
Notera varje tillfälle av ”får kolla på det, vet inte, återkommer…” (eller inte säger nånting alls)

Kategorier
Insikt

Upplevde mig som otydlig

Diskussion om ämne/rutin som medarbetare var mycket engagerad av.
Upplevde mig själv som otydlig och okonkret. Ger inte besked.
Varför inte bara ”jag ska lyssna på vad du har säga men kommer inte att kunna ge några besked nu”

Kategorier
Insikt

Lösa tankar kring tydligt chefskap

 • Det är inte vad vi kommit överens om
 • Det är inte vad vi sagt
 • Det är inte den bild jag har
 • Jag har fått lite signaler från x, skulle vilja diskutera det
 • Känns tråkigt
 • Besviken
 • Blir ledsen
 • Tycker det är tråkigt
 • Inte bra att du inte tror på vad jag säger
 • Skäms för ditt beteende

Boka möte. Även akut och be folk avbryta vad de håller på med.

Ännu lösare funderingar

Söker jag hitta en lösning som skadar minst? Hör andra för att avgöra vem som skadas minst?
Förklara vad jag vill uppnå.

Kategorier
Insikt

Vad jag lärt mig om kombinationen TYDLIGHET och ÖPPENHET (tydlig öppenhet? öppen tydlighet?)

Work in Progress. 

Beslutsprocess för att inte glömma steg. Skriv ”formel” utifrån detta (tänk SMART).

”Listening, however, only goes so far, particularly when the many voices do not agree. At some point leaders need to declare their intentions, even if not everyone will be happy. For this reason today’s leaders often hesitate to do what they think is right.”

 1. (Berätta? om vad som ligger uppe för beslut)
 2. Lyssna (på alla synpunkter och idéer)
 3. Besluta
  • Jämlikt?
  • Etiskt?
  • Strategy Aligned?
 4. Delegera (till någon, ibland sig själv)
 5. Följ upp (10 veckor för att skapa ett beteende – det som inte mäts blir inte gjort)
 6. Utvärdera (har det gjorts, vad var effekten och vilka nya beslut behöver fattas?)

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making

https://www.noop.nl/2011/03/delegation-poker-game-description.html

Eget beteende. Utöver ovanstående.

 • Agera direkt vid avvikelser. Feedback och feedforward. Lyssna till försvaret.
 • Robert Cialdini’s observation that in order to build trust rapidly, you can actually invent specific deadlines – ”I’ll get that to you no later than Tuesday at 5pm” – so you build a pattern of fulfilling promises. It’s incredibly powerful when people know they can rely on what you say.

 

 

 

Kategorier
Insikt

Lyssna – Döm av!

A second reason for the diminished confidence might be that many of today’s leaders are overly concerned with the reactions of their stakeholders. This may sound odd, since a key function of leadership is to tune in to the needs of the people they are leading. Listening, however, only goes so far, particularly when the many voices do not agree. At some point leaders need to declare their intentions, even if not everyone will be happy. For this reason today’s leaders often hesitate to do what they think is right. Instead politicians seem to base their policies on polling trends, while corporate leaders worry about the reactions of analysts and traders. In contrast, respected leaders drive towards a longer-term vision and find ways to handle the speed bumps along the way.

https://blogs.hbr.org/ashkenas/2011/09/where-have-all-the-leaders-gon.html

 

Kategorier
Insikt

Vill bli bättre på att förklara vad som krävs för beslut

Jag måste VILL bli bättre på att förklara för medarbetare vad jag behöver för att kunna fatta ett beslut. När man har svårt att fatta ett beslut beror det på att man saknar information. Alla beslut kan inte fattas med fullgod information. Men man måste som ledare kunna definiera och förklara för sina medarbetare vad man behöver för minsta underlag för att kunna fatta ett beslut.

Kategorier
Insikt

Delegera

Måste hitta nåt tydligare sätt att följa upp större delegerade uppgifter/projekt.

Och hur jag kan följa upp det utan att det blir en belastning.

Kategorier
Insikt

Tydlighet uppskattas

Börjat jobba hårdare med att bli mer tydlig. Ger tydligen resultat. Har fått positiv feedback. Kul!