Tänkare. Analytisk. Metodisk.

Jag behöver ibland tid på mig för att tänka efter eller känna mig bekväm med något.