Tänker…

Har:
Ip+usragent priv
Ip priv
Inget ftg

Båda samtidigt?
Finns alternativ till länk? vCard?