Tillgänglighet är att vara proaktiv

Vara tillgänglig för samtal från andra, är en sak. Men proaktivt söka upp minskar behovet av tillgänglighet.