Upplevde mig som otydlig

Diskussion om ämne/rutin som medarbetare var mycket engagerad av.
Upplevde mig själv som otydlig och okonkret. Ger inte besked.
Varför inte bara “jag ska lyssna på vad du har säga men kommer inte att kunna ge några besked nu”