Våga besluta och stå för det

Sluta ursäkta sig, förklara sig
Sluta gömma sig bakom dokument