Världen är rätt lätt att förstå, men komplicerad att tillämpa

?