Kategorier
Insikt

Värva kunder, behålla kunder, göra missnöjda kunder nöjda igen…Det kostar 5 gånger mer att värva en ny kund än att behålla en gammal och 25 gånger mer att få tillbaka en missnöjd kund. (Professor Christian Grönroos)